Telefonní seznam

V telefonním seznamu je možné vyhledávat uživatele služby IPVOX podle jména, podle názvy firmy, ale i podle názvu telefonní stanice. Telefonní seznam tak prohledá fultextovým způsobem jak názvy účastníků, tak názvy telefonních stanic. Stejným způsobem je možné vyhledávat adresy úživatelů, sídla firem nebo umístění telefonních stanic.

Pokud v telefonním seznamu nenaleznete uživatele služby IPVOX, ač je vám známo, že uživatel je klientem této služby, znaméná to, že uživatel nezadal svá telefonní čísla k zveřejnení v tomto telefonním seznamu.

Hledat v telefonním seznamu

 

Nebylo nic nalezeno.