IPVOX

Đăng ký vào ipvox KHÔNG MẤT LỆ PHÍ

Đăng ký và lập tài khỏan ipvox không mất tiền, con đường dễ dàng để gọi điện thọai VoIP

Người vận hành
414 141 414

Call centrum
414 14 14 14
ipvox@ipvox.cz

Xin chào bạn tại VoIP

Xin chào bạn tại IPVOX

Chúng tôi rất hân hạnh đón gặp các bạn trên trang điện thọai internet VoIP. Chúng tôi tin rằng tại đây bạn sẽ tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết để sử dụng gọi điện thọai VoIP.

Dịch vụ tiếng IPVOX được chia làm hai nhóm sử dụng cơ bản.

Những người sử dụng tại gia đình có thể sử dụng hệ thống IPVOX thuộc nhóm sử dụng PREPAID với kredit đựợc trả tiền trước. Các công ty sử dụng dịch vụ tiếng nhiều hơn sẽ đánh giá cao nhóm sử dụng POSTPAID với sự thanh tóan hàng tháng và mức hạn chế để bảo vệ tài khỏan.

Thông tin mới

Không có tin gì mới vàoTôi muốn tất cả các tin mới