Các tài liệu dùng để lấy ra

Tất cả các tài liệu được nêu ở đây được bảo vệ bằng quyền tác giả và cấm không được phát hành …… từ mạng IPVOX khi không được sự đồng ý, có thể gọi tới tất cả các điện thọai tường và điện thọai di động kể cả gọi ra nước ngòai.

Người sử dụng hoặc người quản lý tài khỏai điện thọai có thể tự điều chỉnh như hạn chế gọi chỉ trong khuôn khổ không mất tiền, có nghĩa là chỉ trong mạng IPVOX và trong mạng của bạn đồng nghiệp hoặc là cho phép gọi nhiều hơn tới các máy điện thọai tường hoặc điện thọai di động hoặc để sự điều chỉnh gọi không hạn chế và như vậy người sử dụng có thể gọi không hạn chế đi khắp nơi trên thế giới